องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

เห็นมีหนังสือจาก อบต. ให้ตรวจสอบเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือให้เข้าไปเสียภาษีใช่ไหมครับ

ทาง อบต. ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารที่แนบว่าท่านมีพื้นที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ อบต.ได้ลงข้อมูลไว้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้ท่านนำเอกสารตามที่ระบุไว้ในหนังสือมายื่นเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่ อบต.หนองบัวสิม ห้องจัดเก็บรายได้ ครับ

(โดย:นายวีรศักดิ์ ไกรวิชัย เขียนเมื่อ:28 กุมภาพันธ์ 2566)

เสียภาษีถังขยะช่วงไหนครับ

สามารถเดินทางมาเสียภาษีได้ตลอดทั้งปีครับ

(โดย:นายชวลิต กวดวงศ์ษา เขียนเมื่อ:25 มีนาคม 2564)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว