messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
account_box กองสวัสดิการ
(นายจิรภัทร ศรีมี)
ผอ.กองสวัสดิการ
โทร : 083-3412616
น.ส.ลูกน้ำ แก้วจันทร์เพ็ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 097-3190582
น.ส.แคทรียา แดนนาบัว
จ้างเหมาบริการ
โทร : 085-6939732