messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
chevron_right งานบริหารงานทั่วไป
นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม
โทร : 098-3830653
(น.ส.สุภัทรศจี จันทร์แดง)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3742998
(สิบโทอดิศักดิ์ ไกรวิชัย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 083-2429340