องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
(นายจิรภัทร ศรีมี)
ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาการ ผอ.กองช่าง
โทร : 083-3412616
นายวัชรกุล ตุ่ยไชย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 062-2211736
(นายทวีศักดิ์ สีสมัย)
ผช.ช่างโยธา
โทร : 099-3101325
(นายวีระพงษ์ จอมเขียวมา)
ผช.ช่างไฟฟ้า
โทร : 063-0356930
นายนทีธร บัวเกตุ
ผช.นายช่างเขียนแบบ
โทร : 093-5652880
(น.ส.เทวา มั่งคั่ง)
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 097-4567782
(นายวิทยา ม่านการีย์)
คนงานทั่วไป
โทร : 083-3497529
นายอดิศร ผาดแสง
ผช.ช่างโยธา
โทร : 096-5518827