องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
account_box สมาชิกสภา-อบต-หนองบัวสิม
นายพงษ์ไผท ทองนำ
ประธานสภา
โทร : 087-2369872
นายลอน ทองนำ
รองประธานสภา
โทร : 081-1835360
นายรักชาติ จูมสุพรรณ
เลขานุการประธานสภา
โทร : 098-8208599
นางวราภรณ์ เจียมไพเราะ
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 093-4593797
นายชินกรณ์ เสนาฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 080-7552039
นางสาวธนพร ธานะปัด
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 094-5673425
นายชวลิต กวดวงศ์ษา
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 093-4316581
นายละเอียด นพแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 086-1488686
นางฉันทนา ชาญบรรพต
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 093-5154418
นายเกรียงศักดิ์ กรมแสนพิมพ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 082-1178549
นายประวิทย์ จิตชัยสาร
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 062-1958481
นายโสพันธ์ สมเพชร
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 083-4578290
นายสนธยา เจียมไพเราะ
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 082-8354197
นายสุพล เข็มเพชร
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 089-0459573
นายมนัส กำทองดี
ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 087-10474521
นายฟื้น กำทองดี
ส.อบต.หมู่ที่ 16
โทร : 082-1871688