องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
chevron_right งานสาธารณสุข
(น.ส.สุภัทรศจี จันทร์แดง)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-3742998
(น.ส.มณีรัตน์ สายธิไชย)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 080-8964623
นางรัตนาภรณ์ พันมะลี
ผช.จพง.สาธารณสุข
โทร : 080-0998464
(นายฟิลิปดา พลปากดี)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
โทร : 082-8577019
(นายภราดร ยางวิเศษ)
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถเก็บขยะ)
โทร : 093-5495851
(นายณรงเดช แดนนาบัว)
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถเก็บขยะ)
โทร : 084-5544718
นายสมศักดิ์ ศรีหะบาล
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถเก็บขยะ)
โทร : 080-0732771
นายอนุทิน บัวทะราช
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถเก็บขยะ)
โทร : 090-2602508
นายวสันต์ แก้วเคนมา
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ)
โทร : 098-1161605
(นายสมพงษ์ รัตนนต์)
คนงานทั่วไป (ประจำรถ EMS)
โทร : 061-0125030
นายเทวฤทธิ์ สุพร
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถ EMS)
โทร : 061-0409634
นายจิราวัฒน์ จันทร์แดง
จ้างเหมาบริการ (งานโครงการธนาคารขยะ)
โทร : 080-9868980