องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ๙๖ หมู่ที่ ๕ บ้านปากโนด ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250 โทรศัพท์. 042-793-111การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 186
เดือนนี้ 8,487
เดือนที่แล้ว 15,589
ทั้งหมด 63,697

folder งานกิจการสภา
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ 1-4 ปี2562 ณ ที่ทำการ อบต.หนองบัวสิม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่4 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่2,3 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file คำสั่งและประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญญัติ (ร่าง)ข้อบัญญัติฯปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่2 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศการกำหนดประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(พ.อ.อ.ธีระวุฒิ บูคะธรรม)
นายก อบต.หนองบัวสิม
(พ.อ.อ.ธีระวุฒิ บูคะธรรม)
นายก อบต.หนองบัวสิม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน