องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ๙๖ หมู่ที่ ๕ บ้านปากโนด ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250 โทรศัพท์. 042-793-111

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 53
folder งานกิจการสภา
photo บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291 |
photo บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file นัดปรชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม สมัยสามัญ สมัยแรก สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ 1-4 ปี2562 ณ ที่ทำการ อบต.หนองบัวสิม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่4 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287 |
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่2,3 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291 |
insert_drive_file คำสั่งและประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญญัติ (ร่าง)ข้อบัญญัติฯปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสังขพงศ์ นพแก้ว)
นายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 098-9356298
(นายสังขพงศ์ นพแก้ว)
นายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 098-9356298
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน