องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
chevron_right งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกาญจนา โพธิ์คำพก
นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 096-7566580
(จ่าสิบเอกนเรศ บุตรละคร)
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 065-4850454
(นายสถาพร ประกิ่ง)
ผช.ป้องกันฯ
โทร : 064-9947159
(นายวุฒิพงษ์ กำทองดี)
คนขับรถบรรทุกน้ำฯ
โทร : 065-3181070
(นายสมคิด ยางวิเศษ)
พนักงานดับเพลิง
โทร : 098-0870573
(นายเสรี ไกรธิราช)
คนงานทั่วไป (ประจำรถน้ำเอนกประสงค์)
โทร : 065-3088915
นายอรรถพล ผ่องแผ้ว
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
นายฉลาด กำทองดี
พนักงานจ้างเหมา (ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
โทร : 085-4601599