องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร-อบต-หนองบัวสิม
(นายสังขพงศ์ นพแก้ว)
นายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 099-2049669
(นางสุธาสินี สุกทน)
รองนายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 091-4828414
(นายเชียงคาน ปัสสาคำ)
รองนายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 091-0581390
(นายวินิจ กำทองดี)
เลขานุการนายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 092-8164673
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม
โทร : 042-793111
นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม
โทร : 098-3830653