องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 [9 มิถุนายน 2565]
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ [3 มิถุนายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองบัวสิม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [25 เมษายน 2565]
ประชุมหารือเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ [8 เมษายน 2565]
นายอำเภอคำตากล้า ออกพื้นที่เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ [23 มีนาคม 2565]
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม [17 มีนาคม 2565]
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 [8 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมกราคม 2565 [31 มกราคม 2565]
มอบน้ำดื่มบริการประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 [10 มกราคม 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม (ครั้งแรก) วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม โดยมี นายปรีชา มณีสร้อย นายอำเภอคำตากล้า เป็นประธาน [4 มกราคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 47 รายการ)