องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ๙๖ หมู่ที่ ๕ บ้านปากโนด ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250 โทรศัพท์. 042-793-111

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 26
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองบัวสิม เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศ อบต.หนองบัวสิม เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑    ชื่อไฟล์: SyWc7idTue21212.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
ชื่อเรื่อง: ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.    ชื่อไฟล์: cnIzg3pWed114722.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ชื่อไฟล์: mCXfWmHThu103030.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม    ชื่อไฟล์: dmYhNHsThu32403.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม    ชื่อไฟล์: TsjM2DEThu32429.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์)
รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองบัวสิม
(นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์)
รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองบัวสิม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน