องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
chevron_right งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(น.ส.บุษราตรี บุญแฮด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0844004684
(นายมานะชัย กวดวงศ์ษา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 064-2098755