messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
volume_down ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน

กำหนดการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคโควิค 19

ป้ายกิจกรรม