องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ๙๖ หมู่ที่ ๕ บ้านปากโนด ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250 โทรศัพท์. 042-793-111

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42
verified_user การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โครงการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
ชื่อเรื่อง: ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โครงการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    ชื่อไฟล์: BwzEiyOWed114232.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file โครงการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
ชื่อเรื่อง: โครงการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    ชื่อไฟล์: 6sNzFVMWed114330.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ออกตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุพายุฤดูร้อนฝนตกและมีลมกระโชคแรงพัดบ้านเรือนประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
ชื่อเรื่อง: ออกตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุพายุฤดูร้อนฝนตกและมีลมกระโชคแรงพัดบ้านเรือนประชาชน    ชื่อไฟล์: ryRksZhWed114412.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( International Anti- Corruption Day : IACD) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
ชื่อเรื่อง: วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( International Anti- Corruption Day : IACD)    ชื่อไฟล์: 6qo8szsWed112710.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
photo ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลหนองบัวสิม (เกิดภัยธรรมชาติ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
ชื่อเรื่อง: ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลหนองบัวสิม (เกิดภัยธรรมชาติ)
ชื่อไฟล์: FMG2DGvMon32909.jpg
1 - 5 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสังขพงศ์ นพแก้ว)
นายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 098-9356298
(นายสังขพงศ์ นพแก้ว)
นายก อบต.หนองบัวสิม
โทร : 098-9356298
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน