ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนม(นม) ชนิด พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง