ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับประมวลผล) งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง