ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง