ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเพียใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง