ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านบึงบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง