ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง4012 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง