ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาเกรด เกลี่ย ดันขยะลงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง