ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารไก่ไข่ อาหารปลา ยาบำรุงและวิตามินสำหรับไก่ไข่ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง