ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (สำหรับส.อบต./ผู้บริหาร)

ชื่อไฟล์ : ZdpA2oHTue35241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้