องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิมบูรณาการร่มกับปกครองอำเภอคำตากล้า และคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้านในการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวสิมระหว่างวันที่ 7 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 นำโดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม
ผู้โพส : admin