องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ประชุมหารือเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕
รายละเอียด : วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ได้จัดประชุมหารือเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยกำนันตำบลหนองบัวสิม เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวสิมทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวสิมทุกคน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวสิมทุกแห่ง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวสิมทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน
ผู้โพส : admin