messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
เห็นมีหนังสือจาก อบต. ให้ตรวจสอบเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือให้เข้าไปเสียภาษีใช่ไหมครับ (28 กุมภาพันธ์ 2566) นายวีรศักดิ์ ไกรวิชัย ทาง อบต. ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารที่แนบว่าท่านมีพื้นที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ อบต.ได้ลงข้อมูลไว้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้ท่านนำเอกสารตามที่ระบุไว้ในหนังสือมายื่นเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่ อบต.หนองบัวสิม ห้องจัดเก็บรายได้ ครับ
เสียภาษีถังขยะช่วงไหนครับ (25 มีนาคม 2564) นายชวลิต กวดวงศ์ษา สามารถเดินทางมาเสียภาษีได้ตลอดทั้งปีครับ
ตอบคำถามแล้ว 2 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: